Johana Otrubová

Auditorská a účetní kancelář

O nás

Auditorská a účetní kancelář Ing. Johana Otrubová zahájila svou činnost v roce 2007. Auditorské a účetní služby poskytujeme především v Olomouckém kraji – Olomouc, Prostějov, Přerov. Naše kancelář nabízí audity se zaměřením jak na obchodní společnosti (a.s., s.r.o.), tak i na města, obce (přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků) a neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, příspěvkové organizace apod.). V rámci auditorských služeb nabízíme také audit přijatých dotací z různých zdrojů. Dále se zabýváme finanční kontrolou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (veřejnosprávní kontrola u zřízených příspěvkových organizací, interní audit), vedením účetnictví (obchodní společnosti i neziskové organizace), daňové evidence a účetním poradenstvím.

Předmět činnosti

1. audit obchodních společností, neziskových organizací, příspěvkových organizací, obcí
2. audit dotací a grantů
3. přezkum hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
4. provedení kontroly nahrazující interní audit ve smyslu § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
5. provedení veřejnosprávní kontroly na místě podle § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
6. zpracování účetnictví, účetní závěrky a daňového přiznání obchodních společností, nadací, spolků a příspěvkových organizací
7. zpracování daňové evidence a daňového přiznání
8. účetní poradenství
9. zpracování mzdové agendy

Kontakt

Sídlo:
Prostějovičky 124, 798 03 Prostějovičky

Kontaktní místo:
Drahany 130, 798 61 Drahany

Telefon:
725 305 856
776 289 285

IČ: 737 62 296
DIČ: CZ7854040315

Auditor: Ing. Johana Otrubová, číslo oprávnění : 2075
Email: johana.otrubova@email.cz

Asistent auditora: Ing. Markéta Pejzlová
Email: marketa.pejzlova@seznam.cz

mapa